Zorgverkoper, Stichting Humanitas Rotterdam, 28-32 uur per week - Werken bij Humanitas
Menu +

hm_bollen

Zorgverkoper, Stichting Humanitas Rotterdam, 28-32 uur per week

Wij zoeken een Zorgverkoper die met lef en gedrevenheid de zorg en dienstverlening van Stichting Humanitas verkoopt.

De Zorgverkoper is verantwoordelijk voor en coördineert de inhoud en het proces van contracteren
van zorg- en welzijnsfinanciering bij Gemeenten, Zorgkantoren en Zorgverzekeraars. Dit doet de zorgverkoper door middel van proactief handelen op het signaleren van kansen en bedreigingen in de markt en het opbouwen en onderhouden van relaties in een voor Stichting Humanitas relevant netwerk. Daarnaast is hij/zij een belangrijke kennisbron t.a.v. de ontwikkeling in wet- en regelgeving en ligt er een taak om deze tijdig en gestructureerd in de organisatie door te leiden zodat protocollen, systemen en werkwijzen hierop kunnen worden aangepast.

De Zorgverkoper adviseert op bestuurlijk niveau en biedt ondersteuning aan het MT, met name op het gebied van acquisitie en het zorgverkoopproces.

 

Over Humanitas

Stichting Humanitas (Rotterdam, Capelle ad IJssel en Spijkenisse) biedt hoogwaardige zorg en diensten aan iedereen – van 0 tot 100+ – die ondersteuning en hulp nodig heeft en richt zich op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en medische behandeling. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Bij Humanitas werken circa 3500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in diverse regio’s en locaties. Voor meer informatie: www.stichtinghumanitas.nl. De zorg aan mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud, is volop in ontwikkeling.

 

Jouw profiel:

 • Je kent de materie van zorginkoop en hebt ervaring in contacten met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten;
 • Je hebt een goed gevoel voor cijfers, kent de financieringsmethodieken, kan calculaties maken en kan hierop onderhandelingen voeren in samenwerking met de afdeling financiën;
 • Je bent creatief in oplossingen bij bekostigingsvraagstukken;
 • Je hebt een alerte/proactieve houding t.a.v. de maandelijkse productie-ontwikkeling (aanjagen bij onderproductie dan wel tijdig heronderhandeling starten bij overproductie);
 • Je functioneert op academisch niveau en beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je bent omgevingsbewust en speelt tijdig in op trends en ontwikkelingen in de markt;
 • Je bent ondernemend en in staat om mogelijkheden voor Stichting Humanitas te signaleren;
 • Je bent bij uitstek een netwerker en bent in staat vlot en effectief contacten te leggen met relevante partijen;
 •  Je kan zowel zelfstandig als in groepsverband goed functioneren.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het opbouwen en onderhouden en uitbouwen van contacten met zorgkantoren, (zorg-) verzekeraars en gemeenten ten behoeve van het contracteren en productieafspraken;
 • Het leiding geven aan het zorgverkoopproces en het begeleiden van contractonderhandelingen en het maken van budgetafspraken met de verschillende financiers;
 • Samenwerking en afstemming op alle niveaus binnen de organisatie, zowel in de lijn als binnen de staf;
 • Het signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en deze omzetten naar kansen en
  bedreigingen in de markt. Hierop anticiperen en komen met voorstellen /advies richting bestuur en MT;
 • Het bijhouden van (veranderende) eisen/wensen ten aanzien van de dienstverlening, ontwikkelingen in de markt, activiteiten van concurrenten. Hierop anticiperen en het doen van
  voorstellen, het geven van advies;
 • Het verzorgen van het relatiebeheer met bestaande en, voor Stichting Humanitas van belang zijnde, nieuwe relaties en het nagaan van mogelijkheden tot optimaliseren dienstverlening;
 • Het opbouwen, onderhouden en exploiteren van relevante netwerken in zorgverkoop, politiek, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, marketing etc.

 

Wij bieden:

 • Een contract voor 24-32 uur per week;
 • Salariëring conform cao VVT, afhankelijk van ervaring;
 • De rest, daar komen we wel uit.

 

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Merel van Maren, Afdeling Kwaliteit en Beleid via telefoonnummer 010-27 13 800 of mailadres: mvanmaren@stichtinghumanitas.nl.

Humanitas in een notendop?  Bekijk hier de animatie:

 

Solliciteren
Digitaal solliciteren: stuur je sollicitatiebrief en cv naar sollicitanten@stichtinghumanitas.nl of solliciteer via het formulier op de website:

Wij vragen iedere nieuwe medewerker om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag op naam van Humanitas te overleggen.

Stichting Humanitas is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere organisaties maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Top