Triage Verpleegkundige Verwijslijn, Stichting Humanitas Rotterdam, 36 uur per week - Werken bij Humanitas
Menu +

hm_bollen

Triage Verpleegkundige Verwijslijn, Stichting Humanitas Rotterdam, 36 uur per week

Over Humanitas

Stichting Humanitas (Rotterdam, Capelle ad IJssel en Spijkenisse) biedt hoogwaardige zorg en diensten aan iedereen – van 0 tot 100+ – die ondersteuning en hulp nodig heeft en richt zich op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en medische behandeling. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Bij Humanitas werken circa 3500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in diverse regio’s en locaties. Voor meer informatie: www.stichtinghumanitas.nl. De zorg aan mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud, is volop in ontwikkeling.

Humanitas is op zoek naar een scherpe luisteraar met een analytische blik.

 

Jouw profiel:

 • Een verpleegkundig diploma met ervaring in een dergelijke functie;
 • Je staat geregistreerd in het kwaliteitsregister en bent BIG-geregistreerd;
 • Uitgebreide en specifieke kennis hebben op het gebied van indicatiestelling (WLZ, ZVW, en WMO) en wet- en regelgeving en beleidsregels in de zorg;
 • Kennis van ziektebeelden, effecten van medicatie, van klantsituatie, van mate van zelfredzaamheid c.q. zelfzorgtekorten;
 • Kennis van het totale producten- en dienstenpakket van Humanitas en kennis van de sociale kaart van ons werkgebied;
 • Adequaat telefonisch kunnen (onder)handelen, met een zorgvraag, met stakeholders enz.;
 • Snel kunnen schakelen tussen verschillende casussen en goed kunnen plannen, organiseren, initiatief tonen, analytisch lezen en scherp kunnen luisteren;
 • Op een afstandje naar een situatie of vraag kunnen kijken;
 • Je fungeert graag als spin in het web;
 • Je bent communicatief vaardig en weet je uitstekend mondeling en schriftelijk uit te drukken;
 • Flexibele en vrolijke werkhouding;
 • IT-vaardig en een goede gebruiker van Microsoft, Portero en overige software;
 • Het tempo en de werkbelasting in pieken en dalen goed kunnen opvangen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Als triage verpleegkundige Verwijslijn adviseer je cliënten, mantelzorgers, medewerkers en verwijzers en bemiddel je cliënten richting een juiste vorm van zorg. Dit betekent dat je je bezighoudt met intramurale en extramurale plaatsing van een cliënt en het inventariseren van de juiste en volledige omgevings-/ sociale en medische gegevens.

Dit doe je door het verzamelen, analyseren en interpreteren van relevante medische en sociale gegevens van de cliënt, zodat je met een juist legitimatie een passende plaatsing binnen of buiten Humanitas kan plaatsvinden. Daarbij coördineer je de aanmelding richting de klantadviseur van de betreffende locatie zowel intern als extern.

Tevens onderhoud je een relatie met huisartsen, ziekenhuizen, CIZ en andere zorgaanbieders met betrekking tot de bemiddeling, het verzamelen van informatie en het geven van voorlichting over zorgvoorzieningen. Je adviseert managers, behandelaars en locaties op het gebied van wet- en regelgeving en lacunes in het aanbod.

Dit alles moet op een juiste wijze geregistreerd en gerapporteerd worden in verschillende systemen.

 

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week;
 • Prima sfeer en collegiale samenwerking;
 • Een zelfstandige functie met eigen verantwoordelijkheden;
 • Salariëring in FWG 50 conform de CAO VVT;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en deskundigheidsbevordering.

 

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nicole van Namen via telefoonnummer 06-22522549 of mailadres: NvanNamen@stichtinghumanitas.nl.

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR)
Stichting Humanitas heeft een Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR) die adviseert over zorginhoudelijke zaken die direct van invloed zijn op de werkvloer. Gevraagd en ongevraagd. Bij het adviseren houdt de VAR zoveel mogelijk rekening houden met de beroepspraktijk. De adviezen dragen bij aan de professionalisering van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep.

Humanitas in een notendop?  Bekijk hier de animatie:

Solliciteren

Digitaal solliciteren: stuur je sollicitatiebrief en cv naar sollicitanten@stichtinghumanitas.nl of solliciteer via het formulier op de website:Solliciteer direct.

Wij vragen iedere nieuwe medewerker om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag op naam van Humanitas te overleggen.

Stichting Humanitas is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere organisaties maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Top