Directeur Zorg thuis, Stichting Humanitas Rotterdam Rijnmond, 36 uur per week - Werken bij Humanitas
Menu +

hm_bollen

Directeur Zorg thuis, Stichting Humanitas Rotterdam Rijnmond, 36 uur per week

Stichting Humanitas komt graag in contact met ervaren kandidaten voor de functie van Directeur Zorg Thuis.

 

De organisatie

We werken bij Humanitas in Rotterdam in een sterk veranderende omgeving waarbij maatschappelijke ontwikkelingen, wensen van cliënten en eisen van financiers hand in hand gaan. De financiële realiteit en de noodzakelijke en gewenste verbeteringen in onze zorgverlening strijden daarbij continue om voorrang. We balanceren tussen de leefwereld van onze cliënten en de systeemwereld van onze financiers en toezichthouders. We willen innoveren en het liefst voorop lopen in goede zorgverlening. Tegelijkertijd willen we een gezonde bedrijfsvoering en financieel in control zijn. Dat betekent doorlopend keuzes maken en zoeken naar de juiste balans. Daarnaast staan ook de spotlights van buitenaf op ons gericht; de (ouderen-)zorg is een veelbesproken thema in Nederland. Men kijkt niet alleen naar wat we doen, maar ook naar hoe we dat doen. Daarin durven we anders te zijn, tegen de stroom in te gaan.
Behalve zorg thuis, biedt Humanitas in groot Rotterdam ook zorg met verblijf, maatschappelijke hulpverlening, GGZ en welzijn.

 

Jouw profiel

Je kent de thuiszorg als geen ander. Het in 2018 geïntroduceerde Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft voor jou geen geheimen en je bent ervan doordrongen dat dit een grote omslag in het denken en handelen van zorgprofessionals vraagt. Maar ook dat dit wijzigingen met zich meebrengt in de bekostiging en verantwoording van zorg. Je ziet het als een uitdaging om aan het proces van invoering hiervan– vanuit de visie van Humanitas – leiding te geven.
Met ons zie je kansen om de zorg voor thuiswonenden te verbeteren.

 

De functie

Als directeur zorg thuis ben je verantwoordelijk voor het organisatieonderdeel zorg thuis, gericht op het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Zorg thuis gaat bij Humanitas om wetgeving vanuit de Zvw en de Wmo. VPT, ELV hoog en laag complex, alsmede palliatieve zorg én GRZ maken hier deel van uit. Op alle onderdelen is een visie in ontwikkeling.
Dit allemaal binnen het door de Raad van Bestuur vastgestelde strategisch inhoudelijk en financieel kader. Je geeft in deze functie direct leiding aan 10 managers zorg en welzijn en aan de manager huishoudelijke ondersteuning. Indirect geef je leiding aan circa 600 medewerkers.

Als directeur zorg thuis ben je lid van de directieraad van Humanitas, bestaande uit in totaal 7 personen. Behalve leidinggeven aan je eigen organisatieonderdeel lever je een bijdrage aan de organisatie brede strategische beleidsontwikkeling, de organisatieontwikkeling en innovatie van dienstverlening en aan de invoering en borging hiervan.

 

Wij menen dat het voor deze functie nodig is dat kandidaten

  • beschikken over een academisch werk- en denkniveau
  • inhoudelijke kennis van de sector hebben en ervaring hebben in een vergelijkbare functie in een grootstedelijke context
  • affiniteit hebben met het humanistisch gedachtegoed en een visie hebben op hoe deze uit te dragen binnen het organisatieonderdeel zorg thuis
  • een coachende manier van leiding geven hebben.

 

Informatie & solliciteren

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met de manager personeel & organisatie, Simon Koning, of met de bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas, Gijsbert van Herk. Beiden te bereiken via nummer 010-27 13 800.

Solliciteren kan tot en met 31 maart 2019. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 8 april. Mail je brief met CV naar: skoning@stichtinghumanitas.nl.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Stichting Humanitas is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Wij vragen iedere nieuwe medewerker om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag op naam van Humanitas te overleggen

 

Missie en visie

Humanitas is er voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam. Van 0 tot 100+. Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Voor hen willen we een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden. Zowel thuis als in een van onze woonvoorzieningen. Daarbij vinden wij persoonlijke aandacht het allerbelangrijkste. Hierbij denken we niet vanuit wetten geldstromen maar vanuit de mens als uniek individu met regie over zijn of haar eigen leven. Dit onder het motto ‘tegen de stroom en anders durven zijn’.

We willen ons nog nadrukkelijker positioneren en profileren als brede dienstverlener op het gebied van welzijn en hulpverlening: en plek waar mensen laagdrempelig en open geholpen worden. Wij staan voor een inclusieve benadering van onze cliënten, waar mensen volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. De dienstverlening van Humanitas staat open voor iedereen. We streven hiernaar door in onze hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als daarbuiten, met lokale partners.

Top